हाम्रो टीम

सञ्चालक–सुशिल कुमार राई
सम्पादक– कमन देवान राई
प्रेस प्रतिनिधि (सहसम्पादक)– सुसन राई
प्रेस प्रतिनिधि (सहसम्पादक)– भूमिका सुब्बा
प्रेस प्रतिनिधि– कविध्वज राई
प्रेस प्रतिनिधि– सुमन लिम्बू
बजार व्यवस्थापक– सजन राई
व्यवस्थापक–सुशिल राई