हाम्रो टीम

सञ्चालक–सुशिल कुमार राई
सम्पादक– कमन देवान राई
प्रेस प्रतिनिधि (सहसम्पादक)– भूमिका सुब्बा
प्रेस प्रतिनिधि– कविध्वज राई
प्रेस प्रतिनिधि– सुमन लिम्बू
प्रेस प्रतिनिधि – मन कुमार लिम्बू
प्रेस प्रतिनिधि – सजन राई
प्रेस प्रतिनिधि – दर्शन राई
व्यवस्थापक–सुशिल राई